اطلاعیه مهم
1400/01/25

آپلود مدرک شناسایی از قسمت ارسال فایل پنل کاربری برای تمامی شرکت کنندگان محترم الزامی می باشد. آن دسته از عزیزانی که در ثبت خدمات خود از گزینه ی ثبت نام دانشجویی استفاده نموده اند می بایست تصویر کارت دانشجویی ( در صورت نداشتن تصویر گواهی اشتغال به تحصیل ) خود را آپلود نمایند.

شرکت کنندگان محترمی که عضویت سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران را دارند به منظور لحاظ شدن امتیاز بازآموزی برای آن ها ، می بایست تصویر کارت نظام دامپزشکی یا تصویر کپی خوانا از آن را ارسال نمایند.

سایر شرکت کنندگان آزادی که  عضویت سازمان نظام دامپزشکی را نداشته و در دانشگاه ها، موسسات ، کارخانه ها، آزمایشگاه ها و شرکت ها مشغول به فعالیت اند ارسال تصویر یک کارت شناسایی معتبر عکس دار به منظور احراز هویت آن عزیزان الزامی است.