تخفیف ثبت نام گروهی
1400/01/20

با توجه به درخواست های به عمل آمده توسط شما عزیزان، به منظور مساعدت هرچه بیشتر جهت شرکت همه علاقه مندان در این کنگره ، از طرف شورای برگزاری کنگره، تخفیفاتی به شرح زیر جهت ثبت نام گروهی در نظر گرفته شده است:

ثبت نام گروهی 5 نفره مشمول 15 درصد تخفیف ، ثبت نام گروهی 10 نفره مشمول 20 درصد و ثبت نام گروهی 20 نفره مشمول 25 درصد تخفیف می گردد.

آن دسته از عزیزانی که تمایل به  ثبت نام در کنگره به صورت گروهی دارند قبل از  ثبت نام می بایست هماهنگی های لازم را با دبیرخانه کنگره انجام دهند و کد تخفیف مورد نظر را دریافت نمایند.