نحوه ی پرداخت وجوه ثبت نام
1400/01/18

درگاه مربوط به پرداخت وجوه ثبت نامی هم اکنون در بخش ثبت خدمات و پرداخت هزینه ها، در  پنل کاربری شرکت کنندگان عزیز فعال است. لذا از این بزرگواران خواهشمندیم جهت بهره مندی از تخفیف ثبت نام اولیه حداکثر تا 30 فروردین ماه نسبت به پرداخت توسط درگاه موجود در سایت اقدام نمایند.