تمدید مهلت ارسال مقالات
1400/01/18

به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند بنا بر تصمیم شورای برگزار کننده کنگره مهلت ارسال مقالات به مدت یک ماه تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ تمدید شد.