تعرفه های ثبت نام

قابل توجه شرکت کنندگان و پژوهشگران محترم ، تعرفه های شرکت و ثبت مقاله در این کنگره به شرح زیر می باشد :

1- شرکت کنندگانی که تا تاریخ 1400/1/30 در کنگره ثبت نام نمایند :

الف- دانشجویان با امتیاز بازآموزی: 200 هزار تومان

ب- اعضای هیئت علمی و شرکت کنندگان آزاد با امتیاز بازآموزی: 300 هزار تومان

2- شرکت کنندگانی که بعد از تاریخ 1400/1/30 در کنگره ثبت نام نمایند :

الف- دانشجویان با امتیاز بازآموزی: 300 هزار تومان

ب- اعضای هیئت علمی و شرکت کنندگان آزاد با امتیاز بازآموزی: 400 هزار تومان

ج- هزینه ثبت نام در روزهای کنگره، متعاقبا در زمان برگزاری، اعلام خواهد شد.

توجه :  تعرفه ی مقاله دوم  150 هزار تومان می باشد .

*** مراسم افتتاحیه این کنگره به صورت حضوری و غیرحضوری بوده و سایر بخش های کنگره  به صورت غیر حضوری و مجازی برگزار می گردد. آن دسته از عزیزانی که تمایل به شرکت حضوری در مراسم افتتاحیه کنگره ر دارند می بایست علاوه بر مبالغ ذکر شده فوق ، مبلغ 100 هزار تومان دیگر نیز واریز نمایند.