محورهای کنفرانس

محور های این کنگره به شرح زیر به استحضار پژوهشگران و شرکت کنندگان محترم می رسد:

 • تکنولوژی های نوین در زمینه ایمنی و فراوری مواد غذایی
 • نانو تکنولوژی و نانو بیوتکنولوژی در صنایع غذایی
 • راهکارهای کاهش مصرف انرژی در صنایع غذایی
 • غذاهای فراسودمند، پری­بیوتیک و پروبیوتیک
 • استفاده از فراورده های جانبی در مواد غذایی
 • ارزیابی خطر از خوراک دام تا غذای  انسان
 • بهداشت مواد غذایی و تغذیه در کرونا
 • بیماری های مشترک بین انسان و دام
 • کاربردهای سلامت واحد جهانی
 • تشخیص تقلبات در مواد غذایی
 • ارزیابی خطر در صنایع غذایی
 • ایمنی مواد غذایی در منزل
 • سم شناسی مواد غذایی
 • بسته بندی مواد غذایی