سوالات متداول
ردیف عنوان سوالات دریافت پاسخ
1 نحوه ی برگزاری کنگره به چه صورت می باشد؟
2 آیا شرکت در افتتاحیه اجباری است؟
3 در صورت عدم برگزاری مراسم افتتاحیه به صورت حضوری آیا مبلغ پرداختی بابت آن عودت داده می شود؟
4 آدرس محل برگزاری مراسم افتتاحیه کجا می باشد؟
5 آیا کنگره از نمایه isc برخوردار است؟
6 شرایط اسپانسرینگ در این کنگره چگونه است؟
7 آیا خلاصه مقالات در کنگره پذیرفته می شود؟
8 آیا ارسال خلاصه مقاله انگلیسی الزامی است؟
9 آیا دانشگاه تهران جزو برگزارکنندگان می باشد؟
10 آیا امکان دریافت گواهی پذیرش و داوری زود هنگام در این کنگره وجود دارد ؟
11 آیا برای شرکت کنندگان در کنگره که تمایل به ثبت نام به صورت گروهی دارند تخفیفی در نظر گرفته شده است؟
12 نحوه ی ارائه مقالات به چه صورت می باشد؟
13 نحوه ی ارائه مقالات چگونه مشخص می گردد؟
14 آیا امکان انصرف از سخنرانی وجود دارد؟
15 آیا عنوان سخنرانی در گواهی افرادی که مقالات خود را به صورت سخنرانی ارائه می دهند قید می شود؟
16 آیا بغیر از نویسنده مسئول سایر نویسندگان نیز می توانند گواهی دریافت نمایند؟
17 حداکثر تعداد مقاله ارسالی به کنگره برای هر نویسنده مسئول چند مقاله می باشد؟
18 آیا این کنگره امتیاز بازآموزی دارد؟
19 آیا کلینیسین ها نیز می توانند از امتیاز حضور در این کنگره بهره مند گردند؟